SAM ELEKTRONİK

Adres: İsmetpaşa Mah. Arslanca Sok. No:22/B

Tel: 0 286 213 20 63

Faks: 0 286 212 35 59

GSM: 0 532 377 37 47

Mail : bilgi@samelktronik.com